Rosemary’s Baby i el feminisme, l’assignatura pendent de Roman Polanksi?

Com podem comparar una pel·lícula amb la seva font literària original? Com podem fer-ho sense confondre valoracions subjectives i avaluacions qualitatives amb consideracions objectives? Aquest text intentarà fer-ho sense caure-hi i, en la mesura que l’extensió ho permeti, fent valoracions generals sobre fidelitat agafant com a referència la font principal: la novel·la d’Ira Levin Rosemary’s Baby (1967).

Website Built with WordPress.com.

Up ↑